KSR Coaching & Consultancy Voorne-Putten

Vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht werknemers te beschermen tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie en een veilige werkplek te bieden. De werkgever dient aandacht te besteden aan deze onderwerpen, in de wet psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Veel organisaties stellen hiervoor een vertrouwenspersoon aan. Een vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag, biedt een luisteren oor, hulp en advies. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en heeft geheimhoudingsplicht.

Als extern en gecertificeerd vertrouwenspersoon bied ik een veilige plek en luisterend oor voor mensen die daar behoefte aan hebben en mag ik organisaties adviseren binnen het kader van sociale veiligheid. Voorkomen is beter dan genezen en daarom staat preventie voor mij altijd op de eerste plaats. Signaleren (vroegtijdig) en de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting kan in veel gevallen serieuze en langdurige problematiek voor werknemers en werkgevers voorkomen.

Gelukkig komt er in steeds meer organisaties het besef dat ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen overal wel eens voorkomen, dat je je ogen er niet voor moet sluiten en dat je als organisatie zorg moet dragen een veilige werkomgeving en dat iedereen uit de organisatie daar aan bij kan dragen om dat te bereiken.

Een vertrouwenspersoon:

 • Zorgt voor opvang
 • Biedt een luisterend oor
 • Kijkt eerst met de medewerker naar een oplossing in de informele sfeer
 • Bespreekt met de medewerker welke andere opties er zijn
 • Staat naast de medewerker
 • Kan een medewerker wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals binnen of buiten de organisatie
 • Heeft geheimhoudingsplicht

Wat doet een vertrouwenspersoon niet:

 • Klachten onderzoeken
 • Gesprekken of problemen overnemen
 • Bemiddeling of mediation
 • Hoor en wederhoor
 • Actief deelnemen aan gesprekken
 • Getuigenissen afnemen
 • Medewerkers bijstaan of adviseren bij arbeidsconflicten
 • Vragen of klachten beantwoorden over arbeidsvoorwaarden